Nytt samverkansprojekt ska ge redskap att hantera kränkningar och sexuella trakasserier

”Som fritidsledare har jag sett gromning länge, alltså vuxna som lockar barn på nätet i sexuellt syfte. Det vi gör nu handlar mycket om att förstå vad barn och unga faktiskt blir utsatta för”, menar Erica Thorsén. Foto: Marie Freij

Under hösten pågår första steget i  Strängnäs kommuns samverkansprojekt mot sexuellt våld, trakasserier och kränkningar bland unga — att utbilda. Åkerskolans personal har valts ut som pilotgrupp.  ”Målet är att jobba fram en metod som går att implementera i alla verksamheter där man arbetar med barn i hela kommunen”, förklarar Erica Thorsén, ledare för samverkansprojektet och kommunsekreterare med bakgrund från fritidsgårdarna.

Läs mer i nästa veckas Mariefreds-Posten!