Mariefredshistoria

Vi tycker att det är värt att uppmärksamma den rika historia som finns i staden samtidigt som vi alla tillsammans kan blicka framåt. Man ska inte glömma att vår nutid är framtidens historia. Vi har tidigare skrivit i andra publikationer om Mariefreds historia i smått och stort. Här kommer vi att satsa på att skriva ännu fler – kanske till och med bättre – sådana texter!