Debatt och insändare

Vi vill skapa ett utrymme för öppen offentlig debatt, men också en plats där envar kan dela med sig av sina funderingar i stort och smått. Vi vet sedan tidigare att det finns många i vårt område som har en stark vilja att uttrycka åsikter och funderingar. Hör av dig med ditt bidrag!