Välkommen!

Välkommen till Mariefreds alldeles egen lokaltidning!

Syftet med tidningen är att vi vill ge alla oss som bor här – både långvarigt boende och nyinflyttade – ett självklart forum för att hålla sig uppdaterade kring vad som händer i vårt område.

Få har missat att Mariefred växer snabbt. Så kommer det att fortsätta under relativt lång tid framöver. Vi vill att alla som flyttar hit ska få en enkel väg in i det som vi kallar ”Mariefredsandan” – en känsla av samhörighet och tillhörighet som många gånger bidragit till gemensamma insatser i både stort och smått. Lika självklart vill vi att de som bott här länge ska känna igen sig i hur vi skriver och fotograferar nyheter och händelser.

Allt är nytt – men allt är som vanligt

Alla vi bor här tillsammans. Det är också vi – och det vi gör både tillsammans och var för sig – som skapar Mariefred och de andra orterna i vårt område. I samhällen som har en så rik historia som våra finns det alltid en risk för att man fäster blicken för hårt vid denna historia. Så är det inte här. Utan att släppa områdets rika historia så fokuserar vi på både nu- och framtid.

Det är också målet med vår  tidning. Vi glömmer inte bort orternas historia, men heller inte nutiden eller framtiden. Varje läsare ska ha koppling till vad som står i tidningen. Det kan handla om familjesidan, barnidrott, skolfrågor, föreningshändelser eller nästan vad som helst annat som händer och rör sig i vårt område. För när man lyfter blicken och tänker efter så är det ju just så det är – det är vi som bor här som är själva samhället. I stort och smått.

Mariefreds-Posten är den enda av de lokala tidningarna som både ägs och drivs av personer som bor i området –­ med allt vad det innebär i form av engagemang i lokala föreningar och nätverk. Vi brinner för orterna i vårt område och drivs också av en vilja att ge tillbaka så att just dessa samhällen kan utvecklas. Vi gör allt vi kan för att ge tillbaka till samhället – och därigenom till alla er som tecknar prenumerationer!

Så vad händer nu?

Tidningen kommer ut en gång i veckan.

På vår kontaktsida kan du teckna din prenumeration.